آیا دندانپزشکی دیجیتال نسبت به دندانپزشکی سنتی مقرون به صرفه تر است؟